Dự án đèn vượt chướng ngại vật tháp gần sân bay Mudan ở Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông

November 4, 2021
trường hợp công ty mới nhất về Dự án đèn vượt chướng ngại vật tháp gần sân bay Mudan ở Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông

Một dự án tháp gần sân bay Mudan ở Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, đã lắp đặt đèn vượt chướng ngại vật của chúng tôi, những chiếc đèn này nhấp nháy màu đỏ, báo động cho máy bay bảo vệ tháp.

 

trường hợp công ty mới nhất về Dự án đèn vượt chướng ngại vật tháp gần sân bay Mudan ở Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông  0

 

trường hợp công ty mới nhất về Dự án đèn vượt chướng ngại vật tháp gần sân bay Mudan ở Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông  1

 

trường hợp công ty mới nhất về Dự án đèn vượt chướng ngại vật tháp gần sân bay Mudan ở Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông  2