Đèn sân bay trực thăng trên mái nhà của tòa nhà Shenyang Zhongzhi

November 4, 2021
trường hợp công ty mới nhất về Đèn sân bay trực thăng trên mái nhà của tòa nhà Shenyang Zhongzhi

Tòa nhà Zhongzhi nằm trên Thẩm Dương của Trung Quốc đã lắp đặt đèn sân bay trực thăng của chúng tôi:
Trực thăng đèn xanh
Đèn chiếu sáng sân bay trực thăng
Đèn hướng dẫn sân bay trực thăng
Đèn báo chướng ngại vật
và như thế......

 

trường hợp công ty mới nhất về Đèn sân bay trực thăng trên mái nhà của tòa nhà Shenyang Zhongzhi  0

 

trường hợp công ty mới nhất về Đèn sân bay trực thăng trên mái nhà của tòa nhà Shenyang Zhongzhi  1

 

trường hợp công ty mới nhất về Đèn sân bay trực thăng trên mái nhà của tòa nhà Shenyang Zhongzhi  2