Dự án đèn biển năng lượng mặt trời ở khu nghỉ dưỡng Waikato Seaside, New Zealand

November 4, 2021
trường hợp công ty mới nhất về Dự án đèn biển năng lượng mặt trời ở khu nghỉ dưỡng Waikato Seaside, New Zealand

Đèn biển năng lượng mặt trời của chúng tôi được lắp đặt tại khu nghỉ mát ven biển Waikato của New Zealand, năm đèn màu đã được sử dụng ở đó.
Vừa chiếu sáng, vừa rất đẹp và chất liệu chống ăn mòn rất thích hợp sử dụng cho môi trường biển.

 

trường hợp công ty mới nhất về Dự án đèn biển năng lượng mặt trời ở khu nghỉ dưỡng Waikato Seaside, New Zealand  0