Dây chuyền sản xuất

Tòa nhà công ty (Văn phòng & nhà máy)

 

Shenzhen Green Source Light Equipment Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 0

 

Phòng trưng bày sản phẩm

 

Shenzhen Green Source Light Equipment Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 1

 

Phòng kiểm tra độ tuổi

 

Shenzhen Green Source Light Equipment Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 2

 

Xưởng

 

Shenzhen Green Source Light Equipment Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 3

 

Nhà kho (cho Vít và PCB)

 

Shenzhen Green Source Light Equipment Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 4

Nghiên cứu và phát triển

bộ phận R & D

 

Shenzhen Green Source Light Equipment Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 0

Để lại lời nhắn